з алгебри 7 клас відповіді

Вправа 9

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 5m + 2n, якщо m = -1,3; n = 2 1/2;
2) а(2b - с), якщо а = 1,5; b = 3,2; c = -1,4.

 

Відповідь:

1) якщо m = –1,3; n = 2 1/2, то 5m + 2n = 5 • (–1,3) + 2 • 2 1/2 = –6,5 + 2/1 • 5/2 = –6,5 + 5 = –1,5;
2) якщо a = 1,5; b = 3,2; c = –1,4, то a(2b + c) = 1,5 • (2 • 3,2 – (–1,4)) = 1,5 • (6,4 + 1,4) = 1,5 • 7,8 = 11,7.