алгебра 7 клас

Вправа 90

Умова:

Якого найбільшого значення може набувати вираз:
1) -х2 + 2; 2) -(m - 2)4 + 1; 3) 5 - (а + 9)2?

 

Відповідь:

1) –x2+2≤2, бо x2≥0;
2) –(m–2)4+1≤1, бо (m–2)4≥0;
3) 5–(a+9)2≤5, бо (a+9)2≥0.