відповіді та гдз з атематики 7 клас

Вправа 24

 

Умова: 

Запишіть у вигляді виразу і знайдіть його значення:
1) добуток суми чисел 3,5 і -4,5 та числа 42;
2) різниця числа 4,67 та добутку чисел 2,18 і 0,5;
3) сума квадрата числа 3 і числа 5 2/7;
4) різниця куба числа 4 і числа -0,1;
5) добуток числа 3 і квадрата числа -2/3;
6) частка суми чисел 3,2 і 1 1/3 та числа 0,5.

 

Відповідь:

7L24v1