гдз 10 клас українська мова Авраменко 2018 параграф 28 вправа 4

А. Веселиками - весело, веселої - весело, землі - землі, селі - села, навесні - весни, восени - осінь, летючи - політ.
На крилі - крила, залишаються - залиште.
Б. І речення - складно підрядне речення з кількома підрядними з однорідною підрядністю.
[], (що), (що) (і).
ІІ речення - складне речення з різними видами зв'язку, складне речення із сурядними і підрядними типами зв'язку.
[ ], а [ ], (бо), (бо).