решебник з математики 6 клас

Вправа 280

 

Умова:

Перетвори звичайний дріб у десятковий і обчисли:
1) 4/5 + 0,41; 2) 1,13 - 5/8; 3) 2 11/20 • 1,5; 4) 3 7/25 : 0,41.

 

Відповідь:

1) 4/5 + 0,41 = 0,8 + 0,41 = 1,21;
2) 1,13 - 5/8 = 1,13 - 0,625 = 0,505;
3) 2 11/20 • 1,5 = 2,55 • 1,5 = 3,825;
4) 3 7/25 : 0,41 = 3,28 : 0,41 = 8.