математика 6 клас

Вправа 487

 

Умова:

Довжина річки Південний Буг 806 км, що становить 26/71 від довжини Дніпра. На скільки кілометрів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу? У скільки разів довжина Дніпра більша за довжину Південного Бугу? (Відповідь округли до сотих).

 

Відповідь:

1) 806 : 26/71 = (806•71)/26 = 2 201 (км) - довжина Дніпра;
2) 2 201 - 806 = 1 395 (км) - на стільки довжина Дніпра більша;
3) 2 201 : 806 ≈ 2,73 - у стільки разів довжина Дніпра більша.
Відповідь. На 1 395 км; у 2,73 рази.