Математика робочий зошит 5 клас

Контрольна робота №10

 

1. Знайдіть 15 % від числа 4,8.
А. 7,2.
Б. 72.
В. 0,72.
Г. 3,2.

(4,8 • 15%) : 100% = 0,72.

Відповідь: В.

 

2. Середнім арифметичним чисел 3 2/5, 2 2/5 і 6 1/5 є число...
А. 1 2/5.
Б. 3 2/5.
В. 3.
Г. 4.

(15+2)/5 = 17/5; (10+2)/5 = 12/5; (30+1)/5 = 31/5
17/5 + 12/5 + 31/5 = 90/5 = 12; 12/3 = 4.

Відповідь: Г.

 

3. Знайдіть число, якщо його 7 % - це число 0,84.
А. 1,2.
Б. 0,12.
В. 12.
Г. 5,88.

(0,84 : 7%) • 100% = 12.

Відповідь: В.4. Ділянка, яка має форму прямокутника зі сторонами 2,8 м і 4,2 м, на 60 % засаджена картоплею. Яку площу займає картопля?

S = 2,8 • 4,2 = 11,76 м2
(11,76 • 60%) : 100% = 7,056 м2.

Відповідь: 7,056 м2.

 

5. Із двох міст, відстань між якими становить 288 км, назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 16 км/год, а швидкість мотоцикліста становить 350 % від швидкості велосипедиста. Через скільки годин вони зустрінуться?

5k kr 10v2 5

 

 

 

 

Vмот = 16 • 3,5 = 56 км/год
Vмот + Vвел = 56 + 16 = 72 км/год
t = 288 : 72 = 4 год.

Відповідь: 4 год.

 

5*. Середнє арифметичне десяти чисел дорівнює 0,408, а середнє арифметичне шести інших чисел - 3,28. Знайдіть середнє арифметичне усіх шістнадцяти чисел.

0,408 • 10 = 4,08 (сума 10 чисел)
3,25 • 6 = 19,68 (сума 6 чисел)
(4,08 + 19,68) : 16 = 23,76 : 16 = 1,485.

Відповідь: 1,485.