5 клас зошит з математики

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть значення виразу 6m + 5n, якщо m = 345, n = 124.
A. 2690.
Б. 2469.
B. 5159.
Г. 1326.

6 • 345 + 5 • 124 = 2070 + 620 = 2690/

Відповідь: А.


2. Якщо - вартості 1 кг цукерок дорівнює 42 грн, то 1 кг таких цукерок коштує.
A. 32,6 грн.
Б. 54 грн.
B. 48 грн.
Г. 45 грн.

7/9х = 42
х = (42 • 9) : 7 = 54.

Відповідь: Б.


3. Порівняйте: 3 3/22 - 1 7/22 і 9/22 + 1 5/22. Який знак треба вставити?
А. =.
Б. <.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

3 3/22 - 1 7/22 = (2 - 1)((11+3-7)/22) = 1 18/22
9/22 + (22+5)/22 = (9+27)/22 = 36/22 = 1 14/22
1 18/22 > 1 14/22.

Відповідь: В.


4. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь:
3,45x + 7,455 = 14,01 і 5,676 - 1,82y = 3,31.

3,45х + 7,455 = 14,01
3,45х = 14,0 - 7,455
3,45х = 6,555
х = 6,555 : 3,45 = 1,9.
5,676 - 1,82у = 3,31
1,9 • 1,3 = 2,47
1,82у = 5,676 - 3,31 = 2,366у
у = 2,366 : 1,82 = 1,3.

Відповідь: 2,47.


5. Із двох міст, відстань між якими дорівнює 106,2 км, виїхали одночасно назустріч один одному два мотоциклісти. Швидкість одного дорівнює 62,5 км/год, а швидкість іншого - 58,5 км/год. Якою буде відстань між мотоциклістами через 0,6 год після їх виїзду?

5k kr 11v1 5

 

 

 

 

LА = 62,5 • 0,6 = 37,5 км (перший проїхав)
LБ = 58,5 • 0,6 = 35,1 км (другий проїхав)
LАБ = 37,5 + 35,1 = 72,6 км (оба проїхали)
106,2 - 72,6 = 33,6 км (відстань між мотоциклістами)

Відповідь: 33,6 км.


5*. Одна сторона трикутника дорівнює 78 мм. Довжина другої сторони становить 12/13 довжини першої, а довжина третьої - 125% довжини другої. Знайдіть периметр іншого трикутника, кожна сторона якого на 30% більша, ніж відповідна сторона даного трикутника. Відповідь запишіть у метрах.

78 • 12/13 = 72 мм
(72 • 125%) : 100% = 90 мм
Р1 = 72 + 78 + 90 = 240 мм
Р2 = (240 • 130%) : 100% = 312 мм = 0,312 м.

Відповідь: 0,312 м.