5 клас зошит з математики

Контрольна робота №11

 

1. Знайдіть значення виразу 3х + 7у, якщо х = 416, у = 215.
A. 4375.
Б. 6310.
B. 3557.
Г. 2753.

3 • 416 + 7 • 215 = 1248 + 1505 = 2753.

Відповідь: Г.

 

2. Якщо - вартості 1 кг бананів дорівнює 8 грн, то 1 кг бананів коштує
A. 4,57 грн.
Б. 14,4 грн.
B. 14 грн.
Г. 15 грн.

4/7х = 8
х = (8 • 7) : 4 = 56 : 4 = 14 грн.

Відповідь: В.

 

3. Порівняйте: 4 2/21 - 2 5/21 і 1 8/21 + 10/21. Який знак треба вставити?
А. <.
Б. =.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

(3 - 2)((21+2-5)/21) = 1 18/21
(21+8+10)/21 = 39/21 = 1 1/21
1 18/21 = 1 18/21.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь:
2,36х - 2,018 - 2,23 і 4,32у + 1,022 = 7,07.

2,36х - 2,018 = 2,23
2,36х = 2,23 + 2,018
2,36х = 4,248
х = 4,248 : 2,36
х = 1,8.
4,32у + 1,022 = 7,07
4,32у = 7,07 - 1,022
4,32у = 6,048
у = 6,048 : 4,32
у = 1,4.
1,8 • 1,4 = 2,52.

Відповідь: 2,52.

 

5. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти і рухались із швидкостями 14,5 км/год та 16,5 км/год. Через 0,7 год відстань між ними дорівнювала 96,2 км. Знайдіть відстань між містами.

5k kr 11v2 5

 

 

 

 

LАБ = v1 • t = 14,5 • 0,7 = 10,15 км
LСБ = v1 • t = 16,5 • 0,7 = 11,55 км
LАБ = 10,15 + 11,55 + 96,2 = 118,3 км.

Відповідь: 118,3 км.

 

5*. Одна сторона трикутника дорівнює 54 мм. Довжина другої сторони становить 13/18 довжини першої, а довжина третьої - 140 % довжини другої. Знайдіть периметр іншого трикутника, кожна сторона якого на 25 % менша, ніж відповідна сторона даного трикутника. Відповідь запишіть у метрах.

а = 54 мм
b = 54 • 13/18 = (54 • 13) : 18 = 702 : 18 = 39 мм
с = (39 • 140%) : 100% = 5460 : 100 = 54,6 мм
Р1 = 54 + 39 + 54,6 = 147,6
Р2 = (147,6 • 75%) • 100% = 110,7 мм.

Відповідь: 110,7 мм.