5 клас зошит з математики

Контрольна робота №1

 

1. Для числа п'ятнадцять мільйонів сто п'ятдесят тисяч сто п'ять оберіть правильний запис.
A. 15 015 015.
Б. 15 150 150.
B. 15 015 105.
Г. 15 150 105.

Відповідь: Г.

 

2. ОВ - бісектриса LАОС. Знайдіть градусну міру LАОС, якщо LАОВ = 60°.
A. 30°.
Б. 60°.
B. 120°.
Г. 180°.

5k kr 1v1 2

 

 

 

 

 

 

LАОС = 2 • LАОС = 60° • 2 = 120°.

Відповідь: В.

 

3. Які числа записані в порядку зростання?
A. 174, 187, 306, 172.
Б. 405, 399,412, 478.
B. 119, 120, 172, 170.
Г. 650, 671, 680, 698.

Відповідь: Г.

 

4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі та знайдіть його значення.
На першій полиці книжкової шафи стоять 24 книги, на другій - на 14 книг менше, ніж на першій, на третій - у 2 рази більше книг, ніж на другій, а на четвертій - книг стільки, скільки на другій полиці. Скільки книг на чотирьох полицях разом?

1 п. = 24 книги.
2 п. = 24 - 14 = 10 книг.
3 п. = 10 • 2 = 20 книг.
4 п. = 10 книг.
24 + 10 + 20 + 10 = 64 книги
24 + (24 - 14) + (24 - 14) • 2 + (24 - 14) = 24 + 10 + 10 • 2 + 10 = 34 + 30 = 64.

Відповідь: 64 книги.

 

5. Побудуйте LMON = 160°. Поділіть за допомогою транспортира LMON на 4 рівні кути. Зробіть відповідні записи. Назвіть бісектриси кутів на вашому малюнку.

5k kr 1v1 5

 

 

 

 

 

 

Відповідь: ОВ бісектриса LMON; ОА бісектриса LMOВ; ОС бісектриса LВON.

 

5*. Задайте формулою число, яке передує числу а, та число, що слідує за ним, якщо: 22, 26, 30, 34,..., а,....

n = a - 4
n = a + 4
34 - 30 = 4.