5 клас зошит з математики

Контрольна робота №1

 

1. Для числа двадцять один мільйон сто двадцять тисяч дванадцять оберіть правильний запис.
A. 21 012 012.
Б. 21 120 120.
B. 21 120 012.
Г. 12 120 012.


Відповідь: В.

 

2. ОС - бісектриса LАОВ. Знайдіть градусну міру LАОВ, якщо LСОВ = 80°.
A. 20°.
Б. 40°.
B. 80°.
Г. 160°.

5k kr 1v2 2

 

 

 

 

 

 

LАОВ = 2 • LСОВ = 2 • 80° = 160°.

Відповідь: Г.

 

3. Які числа записані в порядку спадання?
A. 145, 136,129,154.
Б. 567, 564, 568, 570.
B. 999, 989, 979, 987.
Г. 712, 705, 701, 699.


Відповідь: Г.

 

4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі та знайдіть його значення.
У 5-А класі навчаються 25 учнів, у 5-Б - на 7 учнів більше, ніж у 5-А, у 5-В - у 2 рази менше, ніж у 5-Б, а в 5-Г класі - стільки ж учнів, як у 5-В. Скільки п'ятикласників навчаються в цих чотирьох класах?

25 + (25 + 7) + (25 + 7) : 2 + (25 + 7) : 2 = 25 + 32 + 32 : 2 + 32 : 2 = 57 + 16 + 16 = 57 + 32 = 89 учнів.

Відповідь: 89 учнів.

 

5. Побудуйте LКОР = 150°. Поділіть за допомогою транспортира LКОР на 3 рівні кути. Зробіть відповідні записи. Якщо можливо, то назвіть бісектриси кутів на вашому малюнку.

5k kr 1v2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: ОА бісектриса LКОР; ОВ бісектриса LАОР.

 

5*. Задайте формулою число, яке передує числу b, та число, що слідує за ним, якщо: 100, 95, 90, 85,..., b,....

h1 = b + 5
h2 = b - 5

Відповідь: b + 5; b - 5.