гдз 5 клас зошит математика

Контрольна робота №3

1. Знайдіть добуток чисел 305 і 794.
A. 27 790.
Б. 24 217.
B. 242 170.
Г. 242 270.

5k kr 3v1 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

2. Знайдіть частку чисел 826 880 і 272.
A. 34.
Б. 304.
B. 3004.
Г. 3040.

5k kr 3v1 2

 

 

 

 

 

Відповідь: Г.

 

3. Для пошиття сукні потрібно 3 м тканини. Скільки метрів тканини було в рулоні, якщо пошили 11 суконь і залишилося 2 м тканини?
A. 33 м.
Б. 34 м.
B. 35 м.
Г. 36 м.

11 • 3 + 2 = 33 + 2 = 35 м.

Відповідь: В.

 

4. Спростіть вираз:
1) 4x • 15y • 3z;
2) 18а + 4а - 2а;
3) 15 • (2 + b) + 3 • (12 - b).

1) 4x • 15y • 3z = 60xy • 3z = 180 • xyz;
2) 18а + 4а - 2а = 18a + 2a = 20a;
3) 15 • (2 + b) + 3 • (12 - b) = 30 + 15b + 36 - 3b = 66 + 12b.

Відповідь: 1) 180 • xyz; 2) 20a; 3) 66 + 12b.

 

5. Із чотирьох ділянок поля було зібрано 1928 ц картоплі. З першої ділянки зібрали 340 ц картоплі, з другої - у 2 рази більше, ніж з першої, а з третьої і четвертої ділянок картоплі зібрали порівну. Скільки центнерів картоплі зібрали з четвертої ділянки поля?

340 + 340 • 2 + 2х = 1928
340 + 680 + 2х = 1928
1120 + 2х = 1928
2х = 1928 - 1120
2х = 808
х = 808 : 2
х = 404 ц.

Відповідь: 404 ц.

 

5*. Двом учням потрібно було помножити одне й те саме число: першому на 18, а другому на 31. Перший учень у відповіді отримав число 1296. Яке число у відповіді отримав другий учень?

1) 1296 : 18 = 72
2) 72 • 31 = 2232.

Відповідь: 2232.