гдз 5 клас зошит математика

Контрольна робота №3

 

1. Знайдіть добуток чисел 365 і 508.
A. 18 542.
B. 185 420.
В. 21170.
Г. 195 420.

5k kr 3v2 1

 

 

 

 

 

 

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть частку чисел 908 960 і 437.
A. 28.
Б. 208.
B. 2080.
Г. 2800.

5k kr 3v2 2

 

 

 

 

 

Відповідь: В.

 

3. Зошит коштує 4 грн. Скільки грошей було в Петрика, якщо він купив 8 зошитів і в нього залишилося 3 грн?
A. 32 грн.
Б. 33 грн.
B. 34 грн.
Г. 35 грн.

8 • 4 + 3 = 32 + 3 = 35.

Відповідь: Г.

 

4. Спростіть вираз:
1) 21m • 3n • 2р;
2) 25b - 12b + 7b;
3) 12 • (а + 3) + 7 • (2 - а).

1) 21m • 6nр = 126mnp;
2) 25b - 12b + 7b = 13b + 7b = 20b;
3) 12 • (а + 3) + 7 • (2 - а) = 12a + 36 + 14 - 7a = 12a - 7a + 50 = 5a + 50.

Відповідь: 1) 126mnp; 2) 20b; 3) 5a + 50.

 

5. За чотири дні в магазині було продано 1330 кг яблук. За перший продали 205 кг яблук, за другий — у 3 рази більше, ніж за перший, а за третій і четвертий дні було продано однакову кількість яблук. Скільки кілограмів яблук продали за третій день?

205 + 3 • 205 + 2х = 1330
205 + 615 + 2х = 1330
820 + 2х = 1330
2х = 1330 - 820
2х = 510
х = 255.

Відповідь: 255 кг.

 

5*. Софійка задумала три числа. Добуток цих чисел дорівнює 240. Добуток першого і другого числа дорівнює 60, а добуток другого і третього дорівнює 80. Які числа задумала Софійка?

60 • х = 240
х = 240 : 60 = 4 (трете)
80 : 4 = 20 (друге)
60 : 20 = 3 (перше).

Відповідь: 3, 20, 4.