Тарасенкова відповіді на зошит математика

Контрольна робота №5

 

1. Обчисліть: 43 - 32 • 6.
А. 330.
Б. 55.
В. 24.
Г. 10.

43 - 32 • 6 = 64 - 9 • 6 = 64 - 54 = 10.

Відповідь: Г.

 

2. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти з цифр 3, 5 і 8?
А. 3.
Б. 4.
В. 6.
Г. 2.

358, 385, 538, 583, 835, 853.

Відповідь: В.3. Квадрат зі стороною 10 см і прямокутник мають рівні площі. Знайдіть ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 25 см.
A. 5 см.
Б. 4 см.
B. 15 см.
Г. 15 см.

Sкв. = 10 • 10 = 100 см
Sпр. = Sкв. = 100 см = а • b
а • b = 100;
25 • b = 100
b = 100 : 25 = 4 см2.

Відповідь: Б.

 

4. Куб має об'єм, удвічі менший від об'єму прямокутного паралелепіпеда. Знайдіть суму площ усіх граней куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда: 3 см, 3 см, 6 см.

Vпр. = 3 • 3 • 6 = 54 см3
Vкуб = 54 : 2 = 27 см3
aкуб = 3 см
Sк = 3 • 3 • 6 = 54 см2.

Відповідь: 54 см2.

 

5. Об'єм куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 64 см3. Його ребро АА1 зменшили у 2 рази, ребро А1В1 збільшили у 3 рази, а ребро AD збільшили на 3 см. Знайдіть суму площ усіх граней отриманого прямокутного паралелепіпеда та суму довжин усіх його ребер.

Vкуб = 64 см3 = 4 • 4 • 4
АА1 = 4 см
АА1 = 4 : 2 = 2 см
АВ1 = 4 • 3 = 12 см
АD = 4 + 3 = 7 см
S = (2 • 12) • 2 + (2 • 7) • 2 + (12 • 7) • 2 =24 • 2 + 14 • 2 + 84 • 2 =
= 48 + 28 + 168 = 76 + 168 = 244 см2

L = 2 • 4 + 12 • 4 + 7 • 4 = 8 + 48 + 28 = 48 + 36 = 84 см.

Відповідь: S = 244 см2; L = 84 см.

 

5*. Прямокутний паралелепіпед розділили на шість рівних кубів. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх ребер одного куба дорівнює 48 см. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда.

L = 48 : 12 = 4 см
Vкуб = 4 • 4 • 4 = 64 см3
Vпар = 64 • 6 = 384 см3
Vпар = a • b • c = 4 • 4 • c = 384
c = 384 : 16 = 24 см.

Відповідь: Vпар = 384 см3; а = 4, b = 4, с = 24 см.