Математика 5 клас Тарасенкова решебник зошит гдз

Контрольна робота №7

 

1. Обчисліть: 13/29 + 17/29 - 18/29.
А. 2/19.
Б. 48/28.
В. 12/29.
Г. 11/29.

13/29 + 17/29 - 18/29 = (13+17-18)/29 = (30-18)/29 = 12/29.

Відповідь: В.

 

2. Якщо 25/47 - перший доданок, 43/47 - сума, то другий доданок - ...
А. 28/47.
Б. 68/47.
В. 18/47.
Г. 8/47.

25/47 + х = 43/47
х = 43/47 - 25/47 = (43-25)/47 = 18/47.

Відповідь: В.

 

3. Порівняйте: 3 2/13 + 9/13 і 4 - 4/13. Який знак треба вставити?
A. =.
Б. >.
В. <.
Г. Не можна порівняти.

(39+2)/13 + 9/13 = (41+9)/13 = 50/13 = 3 11/13;
52/13 - 4/13 = (52-4)/13 = 48/13 = 3 9/13
3 11/13 > 3 9/13.

Відповідь: Б.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х + (3 3/14 - 9/14) = 5 5/14.

х + ((42+3)/14 - 9/14) = (70+5)/14
х + (45-9)/14 = 75/14
х + 36/14 = 75/14
х = 75-14 - 36/14 = 39/14 = 2 11/14.

Відповідь: 2 11/14.

 

5. Розмістіть на координатному промені точки, координати яких дорівнюють значенням
виразів: 5 1/7 - 4 2/7, 7 2/7 - 6 5/7, 5/7 + 6/7, 2 5/7 + 3 4/7 - 4 6/7.

(35+1)/7 - (28+2)/7 = (36-30)/7 = 6/7
(49+2)/7 - (42+5)/7 = (51-47)/7 = 4/7
5/7 + 6/7 = 11/7 = 1 4/7
(14+5)/7 + (21+4)/7 - (28+6)/7 = (19+25-34)/7 =
(14-34)/7 = 10/7 = 1 3/7.

Відповідь: 4/7, 6/7, 1 3/7, 1 4/7.

 

5*. Різниця двох мішаних чисел дорівнює 2. Сума їх цілих частин дорівнює 8, а сума дробових частин - 8/17. Знайдіть ці числа.