Робочий зошит 5 клас математика

Контрольна робота №8

 

1. 103 1000 = ...
A. 1,03.
Б. 0,103.
В. 10,3.
Г. 0,000103.

Відповідь: Б.

 

2. Число 123 збільшили у 5,02 рази і отримали...
А. 128,02.
Б. 63,96.
В. 53,96.
Г. 617,46.

Відповідь: Г.

 

3. Яке з чисел задовольняє нерівність 5,68 + 0,05 < х < 6 - 0,079?
A. 6,0001.
Б. 5,95.
B. 5,822.
Г. 6.

5,68 + 0,05 = 5,73
6 - 0,079 = 5,921
5,73 < x < 5,921
х = 5,822.

Відповідь: В.

 

4. Розв'яжіть рівняння: х - 3,75 + 12,5 • 0,1 = 25,9.

х - 3,75 + 12,5 • 0,1 = 25,9
х - 3,75 + 1,25 = 25,9
х = 25,9 + 3,75 - 1,25
х = 29,65 - 1,25
х = 28,40.

Відповідь: 28,40.

 

5. З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 61,5 км/год, що на 7,8 км/год менше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 3,2 год після початку руху?

VA = 61,5 км/год
VБ = 61,5 + 7,8 = 69,3 км/год
SA = 61,5 • 3,2 = 196,8 км
SБ = 69,3 • 3,2 = 221,76 км
SАБ = 196,8 + 221,76 = 418,56 км.

Відповідь: 418,56 км.

 

5*. Знайдіть три числа, якщо перше число на 4,09 менше від другого, третє - більше за друге на 1,93, а сума перших двох чисел більша за третє число на 274/10.

х - перше число
х + 4,09 - друге число
(х + 4,09 + 1,93) - третє
х + (х + 4,09) = (х + 4,09 + 1,93) + 274/10
2х + 4,09 = х + 4,09 + 1,93 + 27,4
х = 4,09 - 4,09 + 1,93 + 27,4
х = 1,93 + 27,4 = 29,33 (перше)
29,33 + 4,09 = 33,42 (друге)
33,42 + 1,93 = 35,35.

Відповідь: 29,33; 33,42; 35,35.