Математика робочий зошит 5 клас

Самостійна робота №10

 

1. Основою чотирикутної піраміди є...
A. п'ятикутник.
Б. чотирикутник.
B. трикутник.
Г. площина.

Відповідь: Б.

 

2. Знайдіть об'єм куба, якщо площа його грані дорівнює 4 см2.
A. 16 см3.
Б. 8 см3.
B. 24 см3.
Г. 1 см3.

V = 4 • 2 = 8 см3.

Відповідь: Б.

 

3. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 20 см, ширина - на 5 см менша за висоту, а довжина - у 2 рази більша за ширину.
A. 65 см3.
Б. 3900 см3.
B. 900 см3.
Г. 9000 см3.

с = 20 см
b = 20 - 5 = 15 см
a = 15 • 2 = 30 см
V = a • b • c
V = 20 • 15 • 30 = 9000 см.

5k sr 10v2 3

 

 

 

Відповідь: Г.

 

4. Знайдіть суму площ граней прямокутного паралелепіпеда, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина - на 4 см менша від довжини і в 4 рази менша від висоти.

5k sr 10v2 4

 

 

 


а = 6 см
b = 6 - 4 = 2 см
c = b • 4 = 2 • 4 = 8 см
P1 = a • b = 6 • 2 = 12 см2
P2 = b • c = 8 • 2 = 16 см2
P3 = a • c = 6 • 8 = 48 см2
∑ = 2P1 + 2P2 + 2P3
∑ = 2 • 12 + 2 • 16 + 2 • 48 = 24 + 32 + 96 = 152 см2.

Відповідь: 152 см2.