5 клас зошит з математики

Самостійна робота №11

 

Дано дроби: 4/11, 9/11, 4/5, 5/9, 9/4, 5/4, 11/9, 11/4, 11/5, 4/9, 9/5, 11/11.
Розв'яжіть задачі 1-4.

1. Скільки серед даних дробів правильних із чисельником 9?
А. 1.
Б. 2.
В. 3.
Г. Жодного.

Відповідь: А.

 

2. Який із дробів зі знаменником 5 є найбільшим?
А. 4/5.
Б. 9/5.
В. 11/5.
Г. 5/4.

Відповідь: В.

 

3. Серед даних дробів оберіть дроби зі знаменником 11 та розмістіть їх у порядку спадання.
А. 11/11, 11/9, 11/5, 11/4.
Б. 11/11, 9/11, 5/11, 4/11.
В. 4/11, 5/11, 9/11, 11/11.
Г. 11/4, 11/5, 11/9, 11/11.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть значення а, за якого дріб 8/а дорівнює найменшому серед даних неправильних дробів.

8/а = 11/11 = 1
а = 8.
Відповідь: 8.