5 клас зошит з математики

Самостійна робота №11

 

Дано дроби: 3/7, 9/7, 3/5, 5/9, 5/7, 9/3, 5/3, 7/9, 7/3, 7/5, 3/9, 9/5, 7/7.
Розв'яжіть задачі 1-4.
1. Скільки серед даних дробів правильних із чисельником 9?
А. 1.
Б. 2.
В. 3.
Г. Жодного.

Відповідь: Г.

 

2. Який із дробів зі знаменником 3 є найбільшим?
А. 5/3.
Б. 9/3,
В. 7/3.
Г. 3/5.

Відповідь: Б.

 

3. Серед даних дробів оберіть дроби зі знаменником 7 та розмістіть їх у порядку зростання.
А. 3/7, 5/7, 7/7, 9/7.
Б. 7/3, 7/5, 7/7, 7/9.
В. 7/9, 7/7, 7/5, 7/3.
Г. 9/7, 7/7, 5/7, 3/7.

Відповідь: А.

 

4. Знайдіть значення b, за якого дріб 6/b дорівнює найменшому серед даних неправильних дробів.

6/b - 7/7 = 1
b = 6

Відповідь: 6.