Математика 5 клас зошит

Самостійна робота №12

 

1. Запишіть вираз 33 : 14 у вигляді мішаного числа.
А. 1 6/14.
Б. 14/33.
В. 1 9/14.
Г. 2 5/14.

33/14 = 28/14 + 5/14 = 2 5/14.

Відповідь: Г.

 

2. 3 17/35 = ...
А. 88/35.
Б. 598/35.
В. 122/35.
Г. 105/35.

3 17/35 = 105/35 + 17/35 = 122/35.

Відповідь: В.

 

3. Порівняйте 5/14 від числа 154 і число 51. Який знак треба вставити?
А. =.
Б. <.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

154 • 5/14 = 11 • 5 = 55
55 > 51.

Відповідь: В.

 

4. Знайдіть градусну міру кута MON, якщо ∟MON = ∟МОК + ∟KON і ∟МОК становить
4/15 прямого кута, a ∟KON становить 2/9 розгорнутого кута.

∟MOК = 90 • 4/15 = 24°.
∟КON = 180 • 2/9 = 40°.
∟MON = ∟MOК + ∟КON = 40° + 24° = 64°.

Відповідь: 64°.