зошит Тарасенкова математика 5 клас

Самостійна робота №14

 

1. Обчисліть: 2 - 112/131.
А. 29.
Б. 1 19/131.
В. 19/131.
Г. 1 29/131.

2 - 112/131 = 262/131 - 112/131
(262-112)/131 = 150/131 = 1 19/131.

Відповідь: Б.

 

2. Порівняйте: 1 2/15 + 2 4/15 і 4 - 8/15.
Який знак треба вставити?
А. <.
В. =.
В. >.
Г. Не можна порівняти.

1) 1 2/15 + 2 14/15 = (1 + 2) • (2+4)/15 = 3 6/15.
2) 60/15 - 8/15 = 52/15 = 3 17/15
3 6/15 < 3 7/15.

Відповідь: А.

 

3. х - 2 14/17 = 6 - 4 6/17. Знайдіть х.
А. 1 3/17.
Б. 4 8/17.
В. 3 8/17.
Г. 5 3/17.

х = 6 - 4 6/17 + 2 14/17 = 102/17 - 74/17 + 48/17.
х = 28/17 + 48/17 = 76/17 = 4 8/17.

Відповідь: Б.

 

4. Периметр трикутника зі сторонами 2 15/37, 4 10/37, 5 16/37 зменшили на 1 17/37.
Порівняйте отримане значення з числом 10 22/37.

Р = 2 15/37 + 4 10/37 + 5 16/37 = (2 + 4 + 5) • (15+10+16)/37 = 11 41/37 = 12 4/37;
12 4/37 - 1 17/37 = 11 41/37 - 1 17/37 = 10 24/37.
10 24/37 > 10 22/37.

Відповідь: 10 24/37 > 10 22/37.