Тарасенкова відповіді на зошит математика

Самостійна робота №15

 

1. Число 73,3 є меншим від числа...
A. 73,07.
Б. 73.
B. 72,08.
Г. 73,41.

Відповідь: Г.

 

2. 723,09 + 88,738 - 3 9/100 =...
А. 808,738.
Б. 822,828.
В. 1606,57.
Г. 708,738.

723,09 + 88,738 - 3,09 = 723,09 - 3,09 + 88,738 = 720 + 88,738 = 808,738.

Відповідь: А.

 

3. Розв'яжіть рівняння: (х - 9,3) + 13,86 = 20,7.
A. 27,24.
Б. 25,26.
B. 21,09.
Г. 16,14.

х - 9,3 + 13,86 = 20,7
х = 20,7 - 13,86 + 9,3
х = 30 - 13,86 = 16,14

Відповідь: Г.

 

4. Сторона АВ трикутника ABC дорівнює 56,05 м, що на 21 дм менше від довжини сторони ВС. Сторона АС більша за сторону ВС на 167 см. Знайдіть периметр трикутника.

Р = АВ + ВС + АС
АВ = 56,05 м = 5605 см
ВС = 5605 + 210 = 5815 см
АС = 5815 + 167 = 5982 см
Р = 56,05 + 58,15 + 59,82 = 104,20 + 59,82 = 164,02 м.

Відповідь: 164,02 м.