Робочий зошит математика

Самостійна робота №19

 

1. Якщо 5 % - це число 6, то 35 % - це число - ...
А. 25.
Б. 30.
В. 35.
Г. 42.

6 : 0,05 = х : 0,35
х = (6 • 0,35) : 0,05 = 2,1 : 0,05 = 42.

Відповідь: Г.

 

У 5-А класі 20 % усіх учнів, а це 6 осіб, - написали контрольну роботу на 10-12 балів, 50 % - на 7-9, а решта - на 4-6 балів.
Розв'яжіть задачі 2-3.

2. Скільки учнів написал и контрольну роботу на 7-9 балів?
A. 10 учн.
Б. 15 учн.
B. 12 учн.
Г. 16 учн.

х • 0,2 = 6
х = 6 : 0,2 = 30 учнів
30 • 0,5 = 15 учнів.

Відповідь: Б.

 

3. Скільки учнів написали контрольну роботу на 4-6 балів?
A. 9 учн.
Б. 12 учн.
B. 15 учн.
Г. 6 учн.

100% - 20% - 50% = 30%
30 • 0,3 = 9 учнів.

Відповідь: А.

 

4. Ширина прямокутника дорівнює 0,9 см і становить 60 % його довжини. Знайдіть площу прямокутника.

х • 0,6 = 0,9
х = 0,9 : 0,6
х = 1,5 см (довжина)
1,5 • 0,9 = 1,35 см2.

Відповідь: 1,35 см2.