5 клас зошит з математики

Самостійна робота №1

 

1. 608034 = ...
A. 600 000 + 80000 + 3000 + 4.
Б. 600 000 + 8000 + 30 + 4.
B. 600 000 + 8000 + 300 + 4.
Г. 60 000 + 8000 + 300 + 4.

Відповідь: Б.

 

2. Скільки чисел натурального ряду міститься між числами 978 і 999?
A. 20.
Б. 21.
B. 22.
Г. 23.

Відповідь: А.

 

3. Точку N позначено на відрізку MP, довжина якого 18 см. Відрізок MN у 2 рази коротший за відрізок NP. Знайдіть довжину відрізка NP.
A. 4 см.
Б. 6 см.
B. 9 см.
Г. 12 см.

5k sr 1v2 3

 

 

 

NP = MN • 2
MP = 18
MP = MN + NP
MP = MN + MN • 2 = MN • (1 + 2) = MN • 3
MN = MP : 3 = 18 : 3 = 6
NP = 6 • 2 = 12 см.

Відповідь: Г.

 

4. На прямій дано три точки А, В і С АВ = 23 см, ВС = 18 см. Знайдіть довжину відрізка АС, Розгляньте два випадки.

5k sr 1v2 4

 

 

 

1) АС = АВ + ВС
АС = 23 + 18 = 41 см.
2) АС = АВ - ВС
АС = 23 - 18 = 5 см.

Відповідь: 1) 41 см, 2) 5 см.