Математика 5 клас зошит

Самостійна робота №2

 

1. Знайдіть відстань між точками М і N.

5k sr 2v2 1

 


A. 9.
Б. 6.
В. 3.
Г. 8.

Відповідь: В.

 

2. Якщо 10*0 < 1040, то найменша цифра замість * - це ...
А. 3.
Б. 2.
B. 1.
г. 0.

Відповідь: Г.

 

3. Оберіть правильну нерівність.
А. 450 г > 5 кг.
Б. 30 хв < 45 с.
В. 200 м < 1 км.
Г. 4 см < 5 мм.

200 м = 0,2 км
0,2 км < 1 км.

Відповідь: В.

 

4. Складіть числовий вираз для розв'язування задачі та знайдіть його значення. Різницю найменшого трицифрового числа і числа 20 спочатку зменшили у 4 рази, а потім - збільшили на 12. Отриманий результат подвоїли. Яке число отримали?

1) 100 - 20 = 80
2) 80 : 4 = 20
3) 20 + 12 = 32
4) 32 • 2 = 64.

Відповідь: 64.