6 клас зошит з математики

Контрольна робота №1

 

1. Яке із чисел не є простим?
А. 43.
Б. 47.
В. 45.
Г. 41.

Відповідь: В.

 

2. Сума b + 8 ділиться на 5, якщо число b закінчується цифрою...
A. 5.
Б. 2.
В. 3.
г. 0.

Сума повинна закінчуватись на 5 або 0, отже b закінчується на 2 або 7.

Відповідь: Б.

 

3. Яке із чисел ділиться на 9?
A. 42317.
Б. 42345.
B. 42437.
Г. 42349.

4 + 2 + 3 + 1 + 7 = 17
4 + 2 + 3 + 4 + 5 = 18 - ділиться на 9
4 + 2 + 4 + 3 + 7 = 20
4 + 2 + 3 + 4 + 9 = 12.

Відповідь: Б.

 

4. На яке число ділиться значення виразу 13 • 3 + 13 • 1?
A. 2.
Б. 3.
B. 5.
Г. 9.

13(3 + 1) = 13 • 4 - ділиться на 2.

Відповідь: А.5. Знайдіть НСД (126; 140).

126 2
63  3
21  3
7  7
1
126 = 2 • 3 • 3 • 7;
140 2
70  2
35  5
7  7
1
140 = 2 • 2 • 5 • 7
НСД (126;140) = 2 • 7 = 14.

Відповідь: 14.

 

6. Складіть усі можливі трицифрові числа, які діляться на 3 і містять дві цифри 8.

Сума цифр ділиться на3
1) 8 + 8 + з = 18, х = 2
882, 828, 288
2) 8 + 8 + х = 21, х = 5
885, 858, 588
3) 8 + 8 + х = 24, х =8
888.

Відповідь: 882, 828, 288, 885, 858, 588, 888.

 

6*. Знайдіть чотирицифрове число, яке 6 ділилося і на 27, і на 48, і на 56.

27 3
9  3
3  3
1
27 = 3 • 3 • 3;
48 2
24 2
12 2
6  2
3  3
1
48 = 2 • 2 • 2 • 2 • 3;
56 2
28 2
14 2
7  7
1
56 = 2 • 2 • 2 • 7
НСК (27;48;56) = 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 • 7 = 3024.


Відповідь: 3024.