гдз 6 клас зошит математика

Контрольна робота №3

Великий рушник коштує 133 2/5 грн, а маленький - 33 7/20 грн.
Розв'яжіть задачі 1-4.

1. Скільки коштують 15 маленьких рушників?
А. 496 1/20 грн.
Б. 500 1/4 грн.
В. 495 грн.
Г. 500 грн.

33 7/20 • 15 = (33 + 7/20) • 15 = 33 • 15 + (7•15)/204 =
= 495 + 21/4 = 495 + 5 1/4 = 500 1/4 грн.

Відповідь: Б.

 

2. Скільки коштують 3 великі рушники?
А. 399 3/5 грн.
Б. 400 грн.
В. 400 1/5 грн.
Г. 399 грн.

(133 + 2/5) • 3 = 399 + (2•3)/5 = 399 + 1 1/5 = 400 1/5 грн.

Відповідь: В.

 

3. Скільки коштують 2 великі і 2 маленькі рушники разом?
А. 166 3/4 грн.
Б. 667 грн.
В. 333 1/2 грн.
Г. 333 грн.

1) (133 + 2/5) • 2 = 266 4/5
2) (33 + 7/20) • 2 = 66 14/20 = 66 7/20
3) 266 4/5 + 66 7/10 = 332 + 15/10 = 333 1/2.

Відповідь: В.

 

4. У скільки разів великий рушник дорожчий за маленький?
А. у 3 рази.
Б. у 2 1/2 раза.
В. у 3 1/3 раза.
Г. у 4 рази.

133 2/5 : 33 7/20 = 667/5 : 667/20 = (667•20)/(5•667) = 20/5 = 4.

Відповідь: Г.

 

5. Кут, який дорівнює 150°, поділили на 6 рівних частин, а потім кожну із цих частин поділили ще на 5 рівпих частин. Знайдіть кут, що дорівнює двом частипам даного кута, отриманим у результаті цих двох поділів.

1) 150° : 6 = 25°
2) 25° : 5 = 5°
3) 5°• 2 = 10°.

Відповідь: 10°.

 

6. Розв'яжіть рівняння: (15/28 : х) • 3 5/7 = 1 29/49.

15/28 : х = 1 29/49 : 3 5/7 = 78/49 : 26/7 = (78•7)/(49•26) = 3/7
15/28 : х = 3/7
х = 15/28 : 3/7
х = (15•7)/(28•3)
х = 5/4
х = 1 1/4.

Відповідь: 1 1/4.

 

6*. Площа частини поля, що дорівнює 5/7 того, що становить 8/25 площі всього поля, на 5 більша за площу 3/14 усього поля. Знайдіть площу поля.

Нехай площа всього поля - х.
Тоді площа першої частини х • 8/25 • 5/7 = 8/35х.
Площа другої частини 3/14х.
За умовою задачі:
8/35х - 3/14х = 5;
16/70х - 15/70х = 5
х • (16/15)/70) = 5
1/70х = 5
х = 5 : 1/70
х = 5 • 70 = 350 га.

Відповідь: 350 га.