Математика 6 клас зошит Тарасенкова Богатирьова

Контрольна робота №6

 

1. Число |-2,8| є більшим за число...
А. |-3,2|.
Б. |-3|.
В. 1.
Г. 2,9.

Відповідь: В.

 

2. Дано числа: 21/7; 3/2; -4; 0. Яке із цих чисел є раціональним, але не є цілим?
А. 21/7.
Б. 3/2.
В. -4.
Г. 0.

Відповідь: Б.

 

3. Дано числа: -5/4; 4/5; 0,25; 6/5; -1 1/5. Які з цих чисел є протилежними?
А. -5/4 і 4/5.
Б. 6/5 і -1 1/5.
В. 0,25 і -5/4.
Г. 4/5 і - 1 1/5.

Відповідь: Б.

 

4. Знайдіть відстань між точками А(-6) і В(-13).
A. 19.
Б.-19.
B. 7.
Г. 8.

|-13| - |-6| = 7.

Відповідь: В.

 

5. На координатній прямій позначте точку В, яка лежить на 5 одиниць правіше від точки А(-4), і точку С, яка лежить на 5,8 одиниць лівіше від точки В.

6k kr 6v2 5

 

 

 

 

В(-1); С(-4,8).

Відповідь: В(-1); С(-4,8).

 

6. Знайдіть корені рівнення:
а) |-х| = -21; б) |2х - 9| = 0; в) |х| = 2,5; г) -х = -5.
Позначте на координатній прямій точки, координатами яких є корені рівнянь.

а) не має коренів;
б) 2х - 9 = 0, х = 9 : 2 = 4,5, А(4,5);
в) х1 = 2,5, х2 = -2,5, В(2,5); С(-2,5);
г) х = 5, Д(5).

6k kr 6v2 6

 

 

 

 

Відповідь: А(4,5); В(2,5); С(-2,5); Д(5).

 

6*. Позначте на координатній прямій усі цілі значення х, за яких правильною є нерівність
-3 ≤ х < |-2,2|. Знайдіть: а) найбільше натуральне число, яке задовольняє дану нерівність;
б) найменше раціональне число, яке задовольняє дану нерівність. Знайдіть відстань між точками, координати яких дорівнюють найбільшому і найменшому значенню х.

6k kr 6v2 7

 

 

 

 

а) 2 - найбільше натуральне
б) -3 - найменше раціональне
|-3| + |2| = 3 + 2 = 5.

Відповідь: а) 2; б) -3; відстань 5.