українська мова 5 клас гдз

(підручник за новою програмою 2018 року)

Вправа 444

444

Умова:


Відповідь:

444


Правила до параграфу

"Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення"


Вправа 444

Умова:

До кожної пари іменників доберіть із довідки потрібний прикметник. Утворені словосполучення запишіть. Підкресліть ті з них, у яких прикметники будуть вжиті в переносному значенні.
Руки, прикраси; зима, характер; полин, доля; ніж, погляд; спогад, хліб; кімната, настрій.
Довідка: золотий, світлий, свіжий, лютий, гострий, гіркий.

 

ГДЗ відповідь:

444