Тарасенкова домашня з математики 5 клас гдз

Тестове завдання 3

 

№ 1

Умова:

1. Знайдіть значення виразу: 33 + 88 : 11 • (27 - 19).
А. 34. Б. 88. В. 97. Г. 107.

Відповідь:

33 + 88 : 11 • (27 - 19) = 33 + 8 • 8 = 33 + 64 = 97. 
Відповідь. В. 

 

2. Кілограм цукерок коштує 24 грн, а кілограм печива - у 2 ра зи дешевший від цукерок. Скільки коштують 6 кг печива?
А. 12 грн. Б. 36 грн. В. 48 грн. Г. 72 грн.

Відповідь:

1) 24 : 2 = 12 (грн) - коштує кілограм печива.
2) 12 • 6 = 72 (грн) - коштують 6 кг печива. 
Відповідь. Г.

 

3. Скільки порцій морозива вартістю 4 грн зможе купити Василько, якщо у нього є 15 грн?
А. 2. Б.3. В. 4. Г.5.

Відповідь:

15 : 4 = 3 (ост. 3). Може купити 3 порції морозива.
Відповідь. Б.

 

4. Спростіть вираз: 6 • (а + 5) + 4 • (а + 8).
А. 10а + 13. Б. 23а. В. 10а + 62. Г. 72а.

Відповідь:

6 • (а + 5) + 4 • (а + 8) = 6а + 30 + 4а + 32 = 10а + 62.
Відповідь. В.

 

5. Обчисліть зручним способом:
45 • 63 + 13 • 20 + 45 • 37 + 87 • 20.
А. 65. Б. 550. В. 6500. Г. 470.

Відповідь:

45 • 63 + 13 - 20 + 45 • 37 + 87 • 20 = (45 • 63 + 45 • 37) + (13 • 20 + 87 • 20) =
= 45 • (63 + 37) + 20 • (13 + 74) = 45 • 100 + 20 • 100 = 100 • (45 + 20) = 100 • 65 - 6500.

Відповідь. В.

 

№ 2

Умова:

1. Розв'яжіть рівняння: 2х - 12 = 36.
А. 96. Б. 48. В. 24. Г. 12.

Відповідь:

2x - 12 = 36; 
2х = 36 + 12; 
2x = 48;
x = 48 : 2; 
x = 24. 
Відповідь. В.2. Розв'яжіть рівняння 144 : (х + 5) = 9.
А. 21. Б. 1291. В. 1301. Г. 11.

Відповідь:

144 : (х + 5) = 9; 
х + 5 = 144 : 9; 
х + 5 = 16;
х = 16 - 5; 
х = 11. 
Відповідь. Г.3. Сума двох чисел дорівнює 108. Знайдіть ці числа, якщо друге число на 8 більше за перше
А. 12 і 96. Б. 14 і 94. В. 50 і 58. Г. 52 і 56.

Відповідь:

Нехай перше число дорівнює х, тоді друге число - х + 8.
Складаємо рівняння

х + х + 8 = 108;
2х = 108 - 8;
2х = 100;
х = 100 : 2;
х = 50.
Отже, перше число - 50, а друге - 50 + 8 = 58.
Відповідь. В.4. За планом робітник повинен виготовити 72 деталі за 9 днів. Проте робітник щодня виготовляв на 1 деталь більше. На скільки днів раніше робітник зможе виконати це завдання?
А. 8. Б. 4. В. 2. Г. 1.

Відповідь:

1) 72 : 9 = 8 (дет.) - мав виготовляти робітник щодня.
2) 8 + 1 = 9 (дет.) - виготовляв робітник щодня.
3) 72 : 9 = 8 (дн.) - працював робітник.
4) 9 - 8 = 1 (дн.) - раніше робітник зможе виконати завдання. 
Відповідь. Г.5. Із міста А до міста В виїхав автобус зі швидкістю 60 км/год. Через 2 год із міста А в тому самому напрямку виїхав автомобіль. Через який час після виїзду автомобіль наздожене автобус, якщо він за годину проїжджає на 30 км більше, ніж автобус?
А. 4 год. Б. 5 год. В. 6 год. Г. 8 год.

Відповідь:

5. На момент виїзду автомобіля з міста А відстань між автобусом і автомобілем була
2 год • 60 км/год = 120 км.
Оскільки швидкість зближення автомобіля і автобуса дорівнює 30 км/год,
то автомобіль наздожене автобус через 120 км : 30 км/год = 4 год.

Відповідь. А.