Тарасенкова Богатирьова Математика 5 клас

Тестове завдання 4

 

Умова:

1. Обчисліть 43 + 13.
А. 125. Б. 13. В. 15. Г.65.

Відповідь:

43 + 13 = 64 + 1 = 65.. 
Відповідь. Г.

 

2. Обчисліть суму довжин усіх ребер куба, якщо периметр його грані дорівнює 8 см.
А. 24 см. Б. 48 см. В. 16 см. Г. 32 см.

Відповідь:

1) 8 : 4 = 2 (см) - ребро куба.
2) 12 • 2 = 24 (см) - сума довжин усіх ребер куба.
Відповідь. А.

 

3. Скількома способами можна назвати трикутник, використовуючи букви А, В і С?
А. 6. Б. 3. В. 2. Г. 1.

Відповідь:

Шістьма способами. 
Відповідь. А.

 

4. На скільки квадратних сантиметрів площа квадрата зі стороною 12 см більша за площу прямокутника зі сторонами 9 см і 1 см?
А. 3 см2. Б. 134 см2. В.28 см2. Г. 135 см2.

Відповідь:

1) Sкв. = 12 • 12 = 144 (см2) - площа квадрата.
2) Sпр. = 9 • 1 = 9 (см2) - площа прямокутника.
3) 144 - 9 = 135 (см2) - більша площа квадрата, ніж площа прямокутника.
Відповідь. Г.

 

5. Знайдіть площу найбільшої грані прямокутного паралелепіпеда, якщо його об'єм становить 480 см3, а два ребра дорівнюють 8 см і 20 мм.
А. 384 см2. Б. 240 см2. В. 600 см2. Г. 60 см2.

Відповідь:

20 мм = 2 см.
Трете ребро дорівнює 480 : 8 : 2 = 30 (см). Найбільша грань паралелепіпеда утворюється двома найбільшими ребрами, тобто ребрами 30 см і 8 см.
Площа цієї грані дорівнює 30 • 8 = 240 (см2).

Відповідь. Б.