Математика 5 клас відповіді

Тестове завдання 7

 

№ 1

Умова:

1. Виразіть у гривнях 269 к.
А. 26,9грн. Б. 2,69грн. В.0,269грн. Г. 2,069грн.

Відповідь:

Б.

 

2. Укажіть правильну числову нерівність:
А. 81,29 > 92,37. Б. 0,8 < 0,475.
В. 7,385 < 7,395. Г. 0,0069 > 6,0096.

Відповідь:

В.

 

3. Яке з чисел є коренем рівняння х + 109,6 = 325,06?
А. 215,6. Б. 434,66. В. 215. Г. 215,46.

Відповідь:

х + 109,6 = 325,06;
х = 325,06 - 109,6;
х = 215,46.
Відповідь. Г.

 

4. На скільки сума 236,259 + 1,06 менша від різниці 15,78 - 3,106?
А. 224. Б. 224,645. В. 249,993. Г. 2246,45.

Відповідь:

236,259 + 1,06 = 237,319; 15,78 - 3,106 = 12,674.
237,319 - 12,674 = 224,645.
Відповідь. Б.

 

5. Знайдіть різницю виразу а - с і числа р, якщо а = 102,35 - 2,6, с = 25,65 - 2,8, р = 18,753.
А. 95,653. Б. 58,147. В. 52,647. Г. 76,9.

Відповідь:

a = 102,35 - 2,6 = 99,75; с = 25,65 - 2,8 = 22,85.
Якщо а = 99,75, с = 22,85, р = 18,753, то а - с - р = 99,75 - 22,85 - 18,753
= 58,147.
Відповідь. Б.

 

№ 2

Умова:

1. Округліть дріб 154,225 до десятих:
А. 155.2. Б. 154,2. В. 154,,22. Г. 154,3.

Відповідь:

Б.

 

2. Довжина прямокутника дорівнює 10,6 м, а ширина становить 0,8 довжини.
Знайдіть ширину прямокутника.

А. 11,4. Б. 9,8. В. 8,48. Г. 13,25.

Відповідь:

10,6 • 0,8 = 8,48 м. 
Відповідь. В.

 

3. Обчисліть: (53,27 + 3,85) • 2,4.
А. 57,12. Б. 137,88. В. 137,088. Г. 1370,88.

Відповідь:

(53,27 + 3,85) • 2,4 = 57,12 • 2,4 = 137,088. 
Відповідь. В.

 

4. Яке з чисел є коренем рівняння: 10х + 4,5 • (3,3 - 2,7) = 3,672?
А. 0,972. Б. 0,0972. В. 9,72. Г. 2,7.

Відповідь:

10х + 4,5 • (3,3 - 2,7) = 3,672; 
10х + 4,5 • 0,6 = 3,672; 
10х + 2,7 = 3,672; 
10х = 3,672 - 2,7; 
10х = 0,972; 
х = 0,972 : 10; 
х = 0,0972. 
Відповідь. Б.

 

5. За першу годину турист проїхав 0,3 усього шляху, за другу - 0,5 усього шляху, а за третю - частину шляху, що залишилася. Яку відстань проїхав турист за три години, якщо за третю годину він проїхав 40 км?
А. 60 км. Б. 80 км. В. 100|км. Г. 200 км.

Відповідь:

1) 0,3 + 0,5 = 0,8(ч.) - шляху проїхав турист за дві години;
2) 1 - 0,8 = 0,2 (ч.) - шляху проїхав турист за третю годину.
3) 40 : 0,2 = 200 (км) - проїхав турист за три години.
Відповідь. Г.