Тарасенкова Богатирьова Математика 5 клас гдз

Повторення номер 11

Проведіть промінь ОМ. За допомогою транспортира по один бік від променя ОМ побудуйте кут MON, градусна міра якого дорівнює 48°, а по інший бік - кут МОК, градусна міра якого - 36°. Чому дорівнює градусна міра кута NOK?

Відповідь:

∟NOK= ∟MON + ∟MOK = 48° + 36° = 84°.

5LP11v1