Тарасенкова Математика 5 клас

Повторення номер 114

Обчисліть:
1) 4,9:10;          2) 7,54:100;           3) 0,8939:0,1;
4) 0,8:0,1;         5) 0,00081:0,001;  6) 7,8: 1000;
7) 0,0001:0,01;  8) 4:1000;             9) 2,8:0,01.

Відповідь:

1) 4,9 : 10 = 0,49;               2) 7,54 : 100 = 0,0754;
3) 0,8939 : 0,1 = 8,939;       4) 0,8 : 0,1 = 8;
5) 0.00081 : 0,0001 = 8,1;   6) 7,8 : 1000 = 0,0078;
7) 0,0001 : 0,01 = 0,01;       8) 4 : 1000 = 0,004;
9) 2,8:0,01 = 280.

100 Осталось символов