Математика 5 клас

Повторення номер 124

У школі навчається 800 учнів. Серед них дівчат - на 16 % більше ніж хлопців. Скільки дівчат і скільки хлопців навчається у школі?

Відповідь:

1) 800 : 100 = 8 (уч.) - школи становить 1%.
2) 16 • 8 = 128 (уч.) - більше дівчат, ніж хлопців.
3) Нехай дівчат у школі — х, тоді хлопців - (х - 128). Складаємо рівняння
х + (х - 128) = 800;
2х - 128 = 800;
2x = 800 + 128;
2x = 928;
х = 928 : 2;
x = 464.
Отже, дівчат у школі - 464, а хлопців - 464 - 128 = 336.
Відповідь. У школі навчаються 464 дівчини і 336 хлопців.