Математика 5 клас

Повторення номер 20

Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому точку В(7).
Позначте точку А, координата якої менша за координату точки В на: 1) 6; 2) 2; 3) 5.
Знайдіть відстань між точками А і В.

Відповідь:

5LP20v1