Тарасенкова Математика 5 клас гдз

Повторення номер 25

Кут А трикутника ABC дорівнює 45°, а кут С у - 4 рази більший за кут В. Знайдіть градусну міру кутів В і С.

Відповідь:

Нехай кут В трикутника ABC дорівнює х°, тоді кут С дорівнює 4х°.
Складаємо рівняння.
45° + х° + 4х° = 180°;
45° + 5х° = 180°;
5х° = 180° - 45°;
5х° = 135°;
х° = 27°.
Отже, ∟B = 27°, a ∟C = 4 • 27° = 108°.
Відповідь. ∟B = 27°, ∟C = 108°.