Тарасенкова Математика 5 клас

Повторення номер 26

У прямокутному трикутнику ABC ∟A - прямий, ∟A + ∟C = 110°. Знайдіть кути трикутника.

Відповідь:

∟A = 90°, ∟C = 110° - ∟A = 110°- 90° = 20°;
∟B = 180° - (∟A + ∟С) = 180° - 110° = 70°.
Відповідь. ∟B = 70°, ∟C= 20°.