Математика Тарасенкова 5 клас гдз

Повторення номер 33

Спростіть вираз:
1) 9 • а • 12 • 5 • b;
2) 8 • c • 15 • d;
3) m • 25 • n • 4;
4) Зр • 5k • 2t;
5) 9а + 21а;
6) 56с - 48с;
7) n + 21n;
8) 45р - 15р + р;
9) 12х + 68х - х.

Відповідь:

1) 9 • а • 12 • 5 - b = (9 • 12 • 5) • ab = (9 • 60) • аb = 540аb;
2) 8 • с • 15 • d = (8 • 15) • cd = 120cd;
3) m • 25 • n • 4 = (25 • 4) • mn = 100mn;
4) 3p • 5k • 2t = (3 • 5 • 2) • pkt = 30pkt;
5) 9а + 21а = 30а;
6) 56c - 48c = 8c;
7) n + 21n = 22n;
8) 45p - 15p + p = 31p;
9) 12х + 68х - х = 79х.