Тарасенкова Математика 5 клас

Повторення номер 34

Розкрийте дужки:
1) 15 • (a + 12); 3) 6 • (2n + m);  5) 3 • (2р + k + 5t);
2) с • (8 - 11d);  4) (n - m) • 15p; 6) (у + 8) • 10 + (5 - у) • 6.

Відповідь:

1) 15 • (a + 12) = 15a + 180;
2) с • (8 - 11d) = 8c - 11dc;
3) 6 • (2n + m) = 12n + 6m;
4) (n - m) • 15p = 15pn - 15pm;
5) 3 • (2p + k + 5t) = 6p + 3k + 15t;
6) (y + 8) • 10 + (5 - y) • 6 = 10у + 80 + 30 - 6y = 4y + 110.