Математика 5 клас решебник гдз

Повторення номер 5

Запишіть числовий вираз та обчисліть його значення:
1) сума числа 720 та частки чисел 19750 і 25;
2) різниця суми чисел 300 і 895 та числа 128;
3) добуток суми чисел 1010 і 90 та числа 15;
4) частка числа 78279 та різниці чисел 107 і 10.

Відповідь:

1) 720 + 19 750 : 25 = 720 + 790 = 1 510;
2) (300 + 895) - 128 = 1 195 - 128 = 1 067:
3) (1010 + 90) • 15 = 1100 • 15 = 16 500;
4) 78 279 : (107 - 10) = 78 279 : 97 = 807.