Тарасенкова Математика 5 клас

Повторення номер 50

Обчисліть:
1) 5 • 26 + 2² - 4 • 34;   3) 6² : 2 • (4³ - 55);
2) 2(2 • 5³ - 10²) : 5²;    4) 2³ : 112 • 5³ - (3² • 5 - 5).

Відповідь:

5LP50v1