Математика 5 клас відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 1010

Знайдіть добуток: 1) 1 • 3,67; 2) 1,9 • 3; 3) 9,5 • 8; 4) 0,03 • 12; 5) 142,25• 2; 6) 11 • 0,004; 7) 15 • 10,04; 8) 5,02 • 50; 9) 0,012 • 31.

Умова:


Відповідь:

1010


Правила до параграфу "Множення десяткових дробів"


(стара версія 2013)


Вправа 1010

Умова:

Одна сторона прямокутника утричі більша за іншу. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 64 см.


Відповідь:

Нехай одна сторона прямокутника дорівнює х см, тоді друга сторона прямокутника — Зх см. Складаємо рівняння
2•х+2•3х=64;
8х=64;
х=64:8;
х=8.
Отже, одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а інша -З•8 см = 24 см.
Відповідь. Сторони прямокутника — 8 см і 24 см.