Математика 5 клас

Вправа 1348

Умова:

Відомо, що а < 1, b < 1. Яке з тверджень правильне:
1)а•b>1; 2)а•b<1; 3)a•b=1?

Відповідь:

Добуток двох чисел, кожне з яких є меншим від 1, завжди менший від 1. Тому правильним є твердження 2).

Правила до параграфу "Множення десяткових дробів"