Тарасенкова Математика 5 клас

Вправа 1415

Умова:

Обчисліть значення виразу:
1) 6,85•3,2-6,85•1,7+1,5•4,15;
2) 5,94•0,07+0,33•5,94+0,4•0,06.

Відповідь:

1) 6,85 • 3,2 - 6,85 • 1,7 + 1,5 • 4,15 = 6.85 • (3,2 - 1,7) + 1,5 • 4,15 =
= 6,85 • 1,5 + 1,5 • 4,15 = 1,5 • (6,85 + 4,15) = 1,5 • 11 = 16,5;
2) 5,94 • 0,07 + 0,33 • 5,94 + 0,4 • 0,06 = 5,94 • (0,07 + 0,33) + 0,4 • 0,06 =
= 5,94 • 0,4 + 0,4 • 0,06 = 0,4 • (5,94 + 0,06) = 0,4 • 6 = 2,4.

Правила до параграфу "Ділення десяткових дробів"