Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 293

Умова:

Сторона АВ прямокутника ABCD удвічі менша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 36 см



Відповідь:

ВС = 2АВ;
Р = 36 см
1) 36 = 2АВ + АВ + 2АВ + АВ;
36 = 6 • АВ;
АВ = 6 (см);
ВС = 2 • 6 = 12 (см).
Відповідь: 6 см, 12 см, 6 см, 12 см.



Правила до параграфу "Прямокутник. Квадрат"





(стара версія 2013)


Вправа 293

Умова:

Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому точки А(8) і В(4). Покажіть, як побудувати точку С, координата якої є різницею координат точок А і В.

 

Відповідь:

Точку С(4) можна отримані з точки А(8), зменшивши її координату на 4, тобто точка С(4) співпаде з точкою В(4).

5L293v1