Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 605

Умова:

Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а інша - у 3 рази більша. Знайдіть площу прямокутника.Відповідь:

Одна сторона - 10 см
Друга сторона - ? см, у 3 рази більше
Площа - ? см2
1) 10 • 3 = 30 (см) - друга сторона;
2) 10 • 30 = 300 (см2).
Відповідь: 300 см2
(стара версія 2013)


Вправа 605

Умова:

Турист пройшов за чотири дні 92 км, причому кожного дня він проходив на 2 км менше, ніж попереднього. Скільки кілометрів турист пройшов останнього дня?


Відповідь:

Нехай першого дня турист пройшов х км, тоді другого дня він пройшов (х - 2) км, третього дня — (х - 4) км,
четвертого дня — (х - 6) км. Складаємо рівняння
х + (х - 2) + (х - 4) + (х - 6) = 92;
4х - 12 = 92;
4х = 92 + 12;
4х = 104:
х = 104 : 4;
х = 26.
Отже, четвертого дня турист пройшов 26 - 6 = 20 (км).
Відповідь. Четвертого дня турист пройшов 20 км.