Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 637

Умова:

Наведіть приклад предметів із довкілля, які мають форму піраміди: 1) трикутної; 2) чотирикутної.Відповідь:

Для усного виконання


Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 637

Умова:

На прямій дано три точки А, В і С. Відрізок АВ у 2 рази більший, ніж відрізок ВС. Знайдіть довжини відрізків АВ і ВС, якщо довжина відрізка АС дорівнює 12 см. Скільки розв'язків має задача?


Відповідь:

Нехай довжина відрізка ВС дорівнює х см. тоді довжина відрізка дорівнює 2х см. Можливі два випадки розміщення точки В. 1) Точка В розмішена між точками А і С: АВ + ВС = АС.

5L637v1

 

 

 

Складаємо рівняная
2х + х = 12;
Зх = 12;
х = 12 : 3;
х = 4.
Отже, АВ = 2 • 4 см = 8 см, ВС = 4 см.
2) Точка В розміщена справа від точки С: АВ - ВС = АС.

5L637v2

 

 

 

Складаємо рівняння
2х - x = 12;
х = 12;
Отже, АВ = 2 • 12 см = 24 см, ВС = 12 см.
Відповідь. 1) АВ = 8 см, ВС = 4 см; 2) АВ = 24 см, ВС = 12 см.