Тарасенкова Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 646

Умова:

Довжина ребра куба дорівнює 5 см. Знайдіть: 1) периметр однієї грані куба; 2) площу однієї грані куба.Відповідь:

1) 5 • 4 = 20 (см);
2) 5 • 5 = 25 (см2).Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 646

Умова:

Донька на 4 роки молодша від сина і в 4 рази молодша від мами, а син у 4 рази молодший від батька. Скільки років кожному, якщо Їм усім разом 100 років?Відповідь:

Нехай доньці х років, тоді синові — (х + 4) роки, матері — 4х років,
батькові — 4(х + 4) роки. Складаємо рівняння
х + (х + 4) + 4х + 4(х + 4) = 100;
х + х + 4 + 4х + 4х + 16 = 100;
10х + 20 = 100;
10х = 100 - 20;
10х = 80;
х= 80 : 10:
х = 8.
Отже, доньці — 8 років, синові — 8 + 4 = 12 років, матері — 4 • 8 = 32 роки,
батькові — 4 • (8 + 4) = 48 років.

Відповідь. Доньці — 8 років, синові — 12 років, матері — 32 роки, батькові — 48 років.