Тарасенкова Богатирьова Математика 5 клас решебник відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 649

Умова:

Довжина ребра куба дорівнює а. Запишіть формулу для знаходження суми площ усіх граней куба.Відповідь:

2Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 649

Умова:

Старовинна задача. Поміщик, розраховуючи нате, що корова в чотири рази дорожча за собаку, а кінь у чотири рази дорожчий за корову, взяв 200 карбованців, коли поїхав на базар. На ці гроші він купив собаку, дві корови і коня. Скільки коштує кожна із тварин?Відповідь:

Нехай собака коштує х карбованців, тоді корова коштує 4х карбованців, а кінь - 4 • 4х = 16х карбованців.
Складаємо рівняння
х + 2 • 4х + 16х = 200;
25х = 200;
х = 200:25;
х = 8.
Отже, собака коштує 8 карбованців, корова — 4 • 8 = 32 карбованці, а кінь — 16 • 8 = 128 карбованців.
Відповідь. Собака коштус 8 карбованців, корова — 32 карбованці, а кінь — 128 карбованців.